Custom products

定制产品

定制产品
德尔塔生物 首页>定制产品>定制产品
 • H2N-PEG12-OH,933789-97-0,Amino-PEG12-hydroxy,氨基聚乙二

H2N-PEG12-OH,933789-97-0,Amino-PEG12-hydroxy,氨基聚乙二

 • 产品别名:

  H2N-PEG12-OH,933789-97-0,Amino-PEG12-hydroxy,氨基聚乙二

 • 发布时间:

  2023-10-26 11:08:03

 • 产品规格:

  100mg,500mg,可根据需求定制。大包装产品请咨询客服。

 • 产品纯度:

  ≥95%

 • 产品品牌:

  德尔塔生物

 • 产品货期:

  现货下单后48小时内发货,定制产品4-8周。

 • 运输条件:

  顺丰常规运输

H2N-PEG12-OH,933789-97-0,Amino-PEG12-hydroxy,氨基聚乙二醇羟基
H2N-PEG12-OH,933789-97-0,Amino-PEG12-hydroxy,氨基聚乙二醇羟基
氨基PEG羟基,氨基聚乙二醇羟基,H2N-PEG7-OH,HO-PEG7-Amino,Amino-PEG7-hydroxy
英文名称:H2N-PEG7-OH,HO-PEG7-Amino,Amino-PEG7-hydroxy
纯    度:95%以上
状    态:固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。
溶 解 性:溶于大部分有机溶剂,溶于水。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。
货    期:常规类有现货,非常规一周
用    途:1、对蛋白质类药物修饰;2、对肽类化合物修饰;3、对脂质体修饰;4、有机小分子药物修饰;5、PEG修饰亲和配体和辅因子;6、PEG修饰糖类;7、寡核苷酸PEG化;8、生物材料PEG化。
产品型号:
H2N-PEG3-OH,86770-74-3
H2N-PEG5-OH,34188-11-9
H2N-PEG6-OH,39160-70-8,氨基聚乙二醇羟基
H2N-PEG7-OH,1425973-14-3
H2N-PEG8-OH,352439-37-3
H2N-PEG12-OH,933789-97-0
 
Amino-PEG3-alcohol,6338-55-2       
Amino-PEG4-alcohol,86770-74-3
Amino-PEG5-alcohol,34188-11-9,氨基聚乙二醇乙醇
Amino-PEG6-alcohol,39160-70-8
Amino-PEG7-alcohol,1425973-14-3
Amino-PEG8-alcohol,352439-37-3
Amino-PEG12-alcohol,933789-97-0
Amino-PEG10-alcohol,129449-09-8
结构式:
醇羟基
    西安德尔塔生物科技有限公司是国内的PEG衍生试剂供应商,我公司可以提供各种高分子PEG衍生物,分子量从1000-20000不等,涉及甲氧基PEG|氨基PEG|羧基PEG|巯基PEG|叠氮PEG|八臂PEG|四臂PEG|活性酯PEG|叶酸PEG|生物素PEG|马来酰亚胺PEG|荧光素PEG|罗丹明PEG|丙烯酸酯PEG|磷脂PEG|琥珀酰亚胺PEG|炔基PEG|羟基PEG|叶酸PEG|硅烷PEG等基团,同时我公司新推出了单分散的小分子量PEG/PEO衍生物,PEG/PEO的重复单元从2个-24个不等,产品纯度高达98%以上。目前公司的PEG类产品 来源于十几个和和国内的PEG,我们与国内实验室联合开发各种高附加值的PEG产品,还可以提供特殊PEG产品的定制服务,洽谈。
想了解更多PEG产品 请公司。
我们还提供特殊PEG产品的定制服务.
公司:西安德尔塔生物科技有限公司
 
氨基PEG,Amino PEG,PEG Amine
H2N-PEG2-COOH,791028-27-8
H2N-PEG3-COOH,784105-33-5
H2N-PEG4-COOH,663921-15-1
H2N-PEG6-COOH,905954-28-1,氨基聚乙二醇羧酸
H2N-PEG8-COOH,756526-04-2
 
H2N-PEG3-OH,86770-74-3
H2N-PEG5-OH,34188-11-9
H2N-PEG6-OH,39160-70-8,氨基聚乙二醇羟基
H2N-PEG7-OH,1425973-14-3
H2N-PEG8-OH,352439-37-3
H2N-PEG12-OH,933789-97-0
 
氨基-PEG-氨基,氨基聚乙二醇氨基,双端氨基聚乙二醇,NH2-PEG-NH2,Amine-PEG-Amine
NH2-PEG10-NH2,928292-69-7,氨基聚乙二醇氨基
NH2-PEG8-NH2,822096-36-7              
NH2-PEG3-NH2,929-75-9
NH2-PEG4-NH2,68960-97-4
NH2-PEG5-NH2,72236-26-1
 
Amino-PEG3-alcohol,6338-55-2       
Amino-PEG4-alcohol,86770-74-3
Amino-PEG5-alcohol,34188-11-9,氨基聚乙二醇乙醇
Amino-PEG6-alcohol,39160-70-8
Amino-PEG7-alcohol,1425973-14-3
Amino-PEG8-alcohol,352439-37-3
Amino-PEG12-alcohol,933789-97-0
Amino-PEG10-alcohol,129449-09-8
 
mPEG,单官能团
甲氧基-PEG-氨基,甲氧基聚乙二醇氨基,MPEG-NH2,MPEG-Amine
mPEG10-NH2,854601-60-8,甲氧基聚乙二醇氨基
mPEG12-NH2,869718-87-6
mPEG2-NH2,31576-51-9        
mPEG3-NH2,74654-07-2               
mPEG4-NH2,85030-56-4
mPEG6-NH2,5498-83-9
 
甲氧基-PEG-巯基,甲氧基聚乙二醇巯基,mPEG-SH,mPEG-Thiol
mPEG3-SH,31521-83-2
mPEG4-SH,52190-55-3,甲氧基聚乙二醇巯基
mPEG6-SH,441771-60-4
mPEG8-SH,651042-83-0
mPEG9-SH,651042-84-1  
mPEG10-SH,651042-85-2
 
甲氧基-PEG-羧基,甲氧基聚乙二醇羧基,mPEG-COOH,m-PEG-Acid
mPEG3-COOH,67319-28-2,甲氧基聚乙二醇羧基
mPEG4-COOH,81836-43-3
mPEG6-COOH,874208-91-0     
mPEG7-COOH,1093647-41-6
 
MAL PEG,马来酰亚胺PEG
MAL-PEG2-COOH,756525-98-1
MAL-PEG3-COOH,518044-40-1,马来酰亚胺聚乙二醇羧酸
MAL-PEG4-COOH,518044-41-2
MAL-PEG5-COOH,1286755-26-7
MAL-PEG6-COOH,518044-42-3
MAL-PEG8-COOH,1818294-46-0
 
MAL-PEG2-NHS,1433997-01-3
MAL-PEG3-NHS,1537892-36-6,马来酰亚胺聚乙二醇琥珀酰亚胺
MAL-PEG4-NHS,1325208-25-0
MAL-PEG5-NHS,1807537-42-3
MAL-PEG6-NHS,1599472-25-9
 
马来酰亚胺-PEG-PFP, MAL-PEG-PFP,Maleimide-PEG-PFP
Mal-PEG2-PFP,1807512-47-5
Mal-PEG3-PFP,1807534-78-6    
Mal-PEG4-PFP,1415800-42-8
Mal-PEG5-PFP,1807512-46-4
Mal-PEG6-PFP,1599486-33-5
 
巯基PEG, HS PEG, Thiol PEG
HS-PEG4-COOH,749247-06-1
HS-PEG8-COOH,866889-02-3,巯基聚乙二醇羧基
HS-PEG12-COOH,1032347-93-5
 
Thiol-PEG2-acid,1379649-73-6
Thiol-PEG3-acid,1347750-82-6,巯基聚乙二醇羧基
Thiol-PEG4-acid,749247-06-1
Thiol-PEG6-acid,1347750-77-9
Thiol-PEG8-acid,866889-02-3
Thiol-PEG12-acid,1032347-93-5
 
Thiol-PEG3-Alcohol,56282-36-1,巯基聚乙二醇乙醇
Thiol-PEG4-Alcohol,90952-27-5
 
Bis-PEG3-thiol,2781-02-4
Bis-PEG5-thiol,89141-22-0
 
叠氮PEG, N3 PEG, Azide PEG
N3-PEG2-NH2,166388-57-4
N3-PEG3-NH2,134179-38-7,叠氮聚乙二醇氨基
N3-PEG4-NH2,951671-92-4
N3-PEG5-NH2,516493-93-9
N3-PEG6-NH2,957486-82-7
N3-PEG7-NH2,1333154-77-0                            
N3-PEG8-NH2,857891-82-8
N3-PEG10-NH2,912849-73-1
 
叠氮-PEG-琥珀酰亚胺,叠氮聚乙二醇琥珀酰亚胺,N3-PEG-NHS,Azido-PEG-NHS
N3-PEG2-NHS,29885-96-9,叠氮聚乙二醇琥珀酰亚胺
N3-PEG3-NHS,1245718-89-1     
N3-PEG4-NHS,944251-24-5
N3-PEG5-NHS,1433996-86-1
N3-PEG8-NHS,1204834-00-3
N3-PEG12-NHS,1610796-02-5
 
叠氮-PEG-羟基,叠氮聚乙二醇羟基,N3-PEG-OH,Azido-PEG-hydroxyl
N3-PEG2-OH,139115-90-5
N3-PEG3-OH,86520-52-7
N3-PEG4-OH,86770-67-4,叠氮聚乙二醇羟基
N3-PEG5-OH,86770-68-5
N3-PEG6-OH,86770-69-6
 
叠氮-PEG-羧基,叠氮聚乙二醇羧基,N3-PEG-COOH,Azido-PEG-Acid
N3-PEG2-COOH,1312309-63-9
N3-PEG3-COOH,172531-37-2,叠氮聚乙二醇羧基
N3-PEG4-COOH,1257063-35-6
N3-PEG5-COOH,1425973-16-5
N3-PEG6-COOH,361189-66-4
N3-PEG8-COOH,1214319-92-2
N3-PEG10-COOH,1644163-57-4
N3-PEG12-COOH,1167575-20-3
 
叠氮基-PEG-对甲苯磺酰基,叠氮聚乙二醇对甲苯磺酰,Azide-PEG-Tos,N3-PEG-Tos
Azide-PEG3-Tos,178685-33-1,叠氮基聚乙二醇-Tos(对甲苯磺酰基)
Azide-PEG4-Tos,236754-49-7
Azide-PEG5-Tos,236754-49-7
 
Azido-PEG2-Azide,1379365-47-5   
Azido-PEG3-azide,101187-39-7,叠氮基聚乙二醇叠氮基
Azido-PEG4-Azide,182760-73-2
Azido-PEG5-Azide,356046-26-9
 
叠氮基-PEG,叠氮基聚乙二醇
Azido-PEG2-TFP ester,1807534-87-7
Azido-PEG3-TFP ester,1807540-76-6
Azido-PEG4-TFP ester,1807505-33-4
Azido-PEG5-TFP ester,1807505-31-2
Azido-PEG6-TFP ester,1818294-50-6
Azido-PEG8-TFP ester,1818294-49-3
 
叠氮基PEG,叠氮基聚乙二醇
Azido-PEG2-PFP ester,1393330-37-4    
Azido-PEG3-PFP ester,1807530-07-9
Azido-PEG4-PFP ester,1353012-00-6
Azido-PEG5-PFP ester,1818294-48-2
Azido-PEG6-PFP ester,1818294-47-1
 
TAMRA-PEG3-Azide,1228100-59-1
 
羧基PEG, HOOC PEG
羧基-PEG-羧基,羧基聚乙二醇羧基,双端羧基聚乙二醇,HOOC-PEG-COOH
英文名称:HOOC-PEG-COOH
HOOC-PEG3-COOH,31127-85-2,羧基聚乙二醇羧基
HOOC-PEG4-COOH,439114-13-3      
HOOC-PEG6-COOH,94376-75-7
 
Bis-PEG2-acid,19364-66-0
Bis-PEG3-acid,96517-92-9
Bis-PEG4-acid,31127-85-2
Bis-PEG5-acid,439114-13-3
Bis-PEG7-acid,94376-75-7
Bis-PEG9-acid,1268488-70-5
 
Acid-PEG5-NHS ester,1343476-41-4
 
生物素PEG, Biotin PEG
生物素-PEG-氨基,生物素-聚乙二醇氨基,Biotin-PEG-NH2,Biotin-PEG-Amine
Biotin-PEG2-NH2,138529-46-1,生物素聚乙二醇氨基
Biotin-PEG3-NH2,359860-27-8
Biotin-PEG4-NH2,138529-46-1
Biotin-PEG5-NH2,113072-75-6
Biotin-PEG6-NH2,663171-32-2
Biotin-PEG7-NH2,1334172-76-7
Biotin-PEG2-Amine,138529-46-1,生物素基聚乙二醇氨基
Biotin-PEG3-Amine,359860-27-8
Biotin-PEG4-Amine,663171-32-2
Biotin-PEG5-Amine,113072-75-6
 
生物素-PEG-羧基,生物素聚乙二醇羧基,Biotin-PEG-COOH,Biotin-PEG-Acid
Biotin-PEG2-COOH,1365655-89-5,生物素聚乙二醇羧基
Biotin-PEG3-COOH,252881-76-8
Biotin-PEG4-COOH,721431-18-1
Biotin-PEG6-COOH,1352814-10-8
Biotin-PEG12-COOH,1621423-14-0
Biotin-PEG2-Acid,1365655-89-5
Biotin-PEG3-acid,252881-76-8,生物素基聚乙二醇羧基
Biotin-PEG4-Acid,721431-18-1
Biotin-PEG6-Acid,1352814-10-8
Biotin-PEG12-Acid,1621423-14-0
 
生物素-PEG-琥珀酰亚胺,生物素聚乙二醇琥珀酰亚胺,Biotin-PEG-NHS,Biotin-PEG-SCM
Biotin-PEG3-NHS,596820-83-6,生物素聚乙二醇琥珀酰亚胺
Biotin-PEG3-NHS,1253286-56-4
Biotin-PEG4-NHS,459426-22-3
Biotin-PEG12-NHS,365441-71-0
 
生物素-PEG-叠氮,生物素聚乙二醇叠氮,Biotin-PEG-N3,Biotin-PEG-Azido
Biotin-PEG3-N3,945633-30-7
Biotin-PEG4-N3,875770-34-6,生物素聚乙二醇叠氮
Biotin-PEG5-N3,1163732-89-5
Biotin-PEG7-N3,1334172-75-6
Biotin-PEG2-Azide      
Biotin-PEG3-Azide,945633-30-7,生物素基聚乙二醇叠氮
Biotin-PEG4-Azide,875770-34-6
Biotin-PEG5-azide,1163732-89-5
Biotin-PEG7-Azide,1334172-75-6
 
生物素-PEG-马来酰亚胺,生物素聚乙二醇马来酰亚胺,Biotin-PEG-MAL,Biotin-PEG-Maleimide
Biotin-PEG2-MAL,305372-39-8,生物素聚乙二醇马来酰亚胺
Biotin-PEG3-MAL,1431618-70-0
Biotin-PEG6-MAL,1808990-66-0
 
生物素-PEG-炔基,生物素聚乙二醇炔基,Biotin-PEG-Alkyne
Biotin-PEG4-Alkyne,1458576-00-5,生物素聚乙二醇炔基
 
Biotin-PEG3-alcohol,1263044-40-1,生物素基聚乙二醇乙醇
Biotin-PEG4-alcohol,1778736-18-7
Biotin-PEG6-alcohol,906099-89-6
 
Biotin-PEG3-hydrazide,1381861-94-4,生物素基聚乙二醇酰肼基
 
荧光素PEG, FITC PEG
Fluorescein-PEG4-Acid,1807518-76-8,荧光素基聚乙二醇羧基
 
荧光素-PEG-氨基,荧光素聚乙二醇氨基,Fluorescein-PEG-Amine,FITC-PEG-NH2 
Fluorescein-PEG3-Amine,1807539-04-3,荧光素基聚乙二醇氨基
 
荧光素-PEG-叠氮,荧光素聚乙二醇氮基,Fluorescein-PEG-Azido,FITC-PEG- N3 
Fluorescein-PEG2-Azide,1146195-72-3,荧光素基聚乙二醇叠氮基
 
Fluorescein-PEG3-(N-Boc)-Amine,1807534-77-5,荧光素基聚乙二醇-(N-Boc)-氨基
 
Fluorescein-PEG6-NHS ester,1818294-35-7,荧光素基聚乙二醇琥珀酰亚胺酯
 
羟基 PEG, Hydroxy PEG
Hydroxy-PEG3-Tos,77544-68-4
Hydroxy-PEG4-Tos,77544-68-4
Hydroxy-PEG5-Tos,77544-60-6,羟基聚乙二醇-Tos
Hydroxy-PEG6-Tos,155130-15-7
 
羟基-PEG-羧基,羟基聚乙二醇羧基,HO-PEG-COOH,hydroxy-PEG-Carboxyl
HO-PEG6-COOH,1347750-85-9,羟基聚乙二醇羧基
HO-PEG8-COOH,937188-60-8
 
Hydroxy-PEG3-NHS,1807518-71-3
Hydroxy-PEG3-PFP ester,1807537-40-1
 
Hydroxy-PEG2-sulfonic acid,112724-27-3,羟基聚乙二醇磺酸
Hydroxy-PEG3-sulfonic acid,173459-90-0
 
Hydroxy-PEG2-t-butyl ester,133803-81-3
Hydroxy-PEG3-t-butyl ester,186020-66-6
Hydroxy-PEG-4-t-butyl ester,518044-32-1
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester,850090-09-4
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester,361189-64-2
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester,1334177-84-2    
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester,778596-26-2
Hydroxy-PEG12-t-butyl ester,892154-71-1
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu,149299-82-1
 
PEG5-Tos,77544-60-6
PEG7-Tos,42749-28-0
 
DBCO-PEG4-acid,1537170-85-6
DBCO-amine,1255942-06-3
DBCO-PEG4-amine,1255942-08-5
DBCO-PEG4-Biotin,1255942-07-4
DBCO-PEG4-Maleimide,1480516-75-3
DBCO-PEG4-NHS ester,1427004-19-0     
DBCO-PEG5-NHS ester,1378531-80-6
DNP-PEG2-acid,1353011-89-8
DNP-PEG4-acid,858126-76-8
DNP-PEG6-acid,1817829-84-7
DNP-PEG4-NHS ester,858126-78-0
 
propargyl-PEG3-Acid,1347760-82-0,丙炔基聚乙二醇羧基
Propargyl-PEG4-acid,1415800-32-6
propargyl-PEG5-Acid,1245823-51-1
 
Propargyl-PEG2-amine,944561-44-8,丙炔基聚乙二醇氨基
Propargyl-PEG3-amine,932741-18-9
Propargyl-PEG4-amine,1013921-36-2
Propargyl-PEG5-amine,1589522-46-2
Propargyl-PEG6-amine,1198080-04-4
 
Propargyl-PEG3-azide,932741-18-9,丙炔基聚乙二醇叠氮基
 
Propargyl-PEG4-Maleimide,1609651-90-2,丙炔基聚乙二醇马来酰亚胺
 
Propargyl-PEG3-NHS ester,1428629-71-3
Propargyl-PEG4-NHS ester,1428629-70-2,丙炔基聚乙二醇琥珀酰亚胺酯
Propargyl-PEG5-NHS ester,1393330-40-9
 
Propargyl-PEG5-Tos,875770-32-4,丙炔基聚乙二醇-Tos
 
TAMRA-PEG4-Alkyne,1225057-68-0
 
Bis-PEG2-NHS Ester,65869-63-8
Bis-PEG3-NHS Ester,1314378-16-9
Bis-PEG4-NHS ester,1314378-11-4
Bis-PEG5-NHS ester,756526-03-1
Bis-PEG6-NHS ester,1526718-98-8
Bis-PEG7-NHS ester,1334170-02-3
 
TCO-PEG4-Acid,1802913-21-8
TCO-PEG3-Maleimide,1609659-01-9
TCO-NHS ester,1191901-33-3
TCO-PEG4-NHS ester,1613439-69-2
 
 
Methyl tetrazine-PEG4-Acid,1802907-91-0
Methyl tetrazine-PEG5-Alkyne,1802907-97-6
Methyl tetrazine-PEG4-Amine,1802908-05-9
Biotin-PEG4-Methyl tetrazine,1835759-81-3
Methyl tetrazine-PEG4-Maleimide,1802908-02-6
Tetrazine-PEG5-NHS ester,1682653-80-0
Methyl tetrazine-PEG5-NHS Ester,1802907-92-1
 
Lipoamido-PEG4-acid,1314378-10-3
Lipoamido-PEG8-acid,1334172-70-1
Lipoamido-PEG2-alcohol,1674386-82-3
Lipoamido-PEG3-alcohol,1342764-64-0
Lipoamido-PEG3-Azide,890016-39-4
Lipoamide-PEG3-Mal,1314378-19-2
Biotin-PEG3-Lipoamide,1311963-67-3
 
SPDP-PEG3-acid,1334177-97-7
SPDP-PEG6-acid,1818294-33-5
SPDP-PEG6-NHS ester,1818294-32-4
 
Fmoc, t-Boc PEG
Fmoc-N-amido-PEG2-acid,872679-70-4
Fmoc-N-amido-PEG3-acid,867062-95-1
Fmoc-N-amido-PEG4-acid,557756-85-1
Fmoc-N-amido-PEG5-acid,882847-32-7
Fmoc-N-amido-PEG6-acid,882847-34-9
Fmoc-N-amido-PEG8-acid,756526-02-0
Fmoc-N-amido-PEG9-acid,1191064-81-9
Fmoc-N-amido-PEG12-Acid,756526-01-9
 
Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH,166108-71-0
Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH,139338-72-0
Fmoc-NH-PEG4-CH2COOH,437655-95-3
Fmoc-NH-PEG5-CH2COOH,635287-26-2
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH,868594-52-9
 
Fmoc-PEG4-NHS ester,1314378-14-7
Fmoc-PEG6-NHS ester,1818294-31-3
Fmoc-PEG8-NHS ester,1334170-03-4
 
t-Boc-N-amido-PEG2-acid,1365655-91-9
t-Boc-N-amido-PEG3-acid,1347750-75-7
t-Boc-N-amido-PEG4-acid,756525-91-4
t-Boc-N-amido-PEG5-acid,1347750-78-0
t-Boc-N-amido-PEG6-acid,882847-13-4
t-Boc-N-amido-PEG8-acid,1334169-93-5   
t-Boc-N-amido-PEG12-acid,187848-68-6
 
t-Boc-N-amido-PEG2-Amine,153086-78-3
t-Boc-N-Amido-PEG3-Amine,101187-40-0
t-Boc-N-amido-PEG4-Amine,811442-84-9
t-boc-N-amido-PEG5-Amine,189209-27-6
t-Boc-N-amido-PEG6-Amine,1091627-77-8
t-boc-N-amido-PEG7-Amine,206265-98-7
t-Boc-N-amido-PEG9-Amine,890091-43-7
t-Boc-N-amido-PEG11-Amine,890091-42-6
 
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide,950683-55-3
t-Boc-N-Amido-PEG3-Azide,642091-68-7
t-Boc-N-Amido-PEG4-Azide,940951-99-5
t-boc-N-amido-PEG5-Azide,,189209-27-6
 
Thiol-PEG2-t-butyl ester,1398044-50-2
Thiol-PEG3-t-butyl ester,1446282-39-8
Thiol-PEG4-t-butyl ester,564476-33-1
Thiol-PEG6-t-butyl ester,1818294-40-4
 
Propargyl-PEG4-Thiol,1314378-10-3
Lipoamido-PEG8-acid,1334172-70-1
Lipoamido-PEG3-Azide,890016-39-4
 
S-acetyl-PEG3-alcohol,153870-20-3
S-acetyl-PEG4-alcohol,223611-42-5
S-acetyl-PEG6-alcohol,1352221-63-6
S-acetyl-PEG8 alcohol,1334177-81-9
S-acetyl-PEG3-t-butyl ester,1818294-27-7
S-acetyl-PEG4-t-butyl ester,1818294-26-6
S-acetyl-PEG6-t-butyl ester,1818294-39-1
S-Acetyl-PEG3-Azido,1310827-26-9
S-acetyl-PEG6-Tos,1818294-25-5
 
Bromo-PEG2-phosphonic acid,1446282-44-5,溴聚乙二醇磷酸
Bromo-PEG3-phosphonic acid,1148026-99-6
Bromo-PEG5-phosphonic acid,1446282-37-6
 
Bromo-PEG2-phosphonic acid ethyl ester,1226767-94-7,溴聚乙二醇磷酸酯
Bromo-PEG3-phosphonic acid ethyl ester,1148026-98-5
Bromo-PEG5-phosphonic acid ethyl ester,1446282-41-2
 
Bromo-PEG6-alcohol,136399-05-8,溴聚乙二醇乙醇
Bromo-PEG4 alcohol,85141-94-2
 
Bromo-PEG2-azide,530151-56-5
Bromo-PEG3-azide,940005-81-2,溴聚乙二醇叠氮基
Bromo-PEG5-azide,1415800-37-1
 
Bis-PEG2-PFP ester,1314378-18-1
Bis-PEG3-PFP ester,1314378-13-6
Bis-PEG4-PFP ester,1314378-12-5
Bis-PEG5-PFP ester,1334177-78-4
Bis-PEG7-PFP ester,1334170-01-2
Bis-PEG9-PFP ester,1334170-00-1
Bis-PEG13-PFP ester,1383567-59-6
 
我们非常乐于倾听你的需求,
一如既往地继续为您提供优质的产品。
西安德尔塔生物科技有限公司

在线留言

您好,欢迎您访问德尔塔生物官方网站,请留下您的需求,我们会派专业人员为您提供最优的个性化精准产品方案。 并且将严格保密您提交的信息,请放心填写,我们将在收到留言后24小时内向您回复~

*您的姓名:
*您的电话:
*您的需求:
*您的单位:
*验证码

产品推荐