CAS database

基础产品

分析科学
首页>基础产品>分析科学

分析试剂是用于化学分析中的常用的化学品,分析试剂纯度高于工业产品,并且杂质较少。分析试剂包含,标准品,对照品等。

产品图 中文名称 别名 CAS号 分子式 详细
CAS号:26661-13-2|N4-Benzoylcytosine

CAS号:26661-13-2|N4-Benzoylcytosine

N4-Benzoylcytosine

26661-13-2

C11H9N3O2

查看详细
CAS号:3070-71-1|Methyl 2-benzylacrylate

CAS号:3070-71-1|Methyl 2-benzylacrylate

Methyl 2-benzylacrylate

3070-71-1

C11H12O2

查看详细
CAS号:540-97-6|Dodecamethylcyclohexasiloxane

CAS号:540-97-6|Dodecamethylcyclohexasiloxane

Dodecamethylcyclohexasiloxane

540-97-6

C12H36O6Si6

查看详细
CAS号:40716-66-3|Nerolidol

CAS号:40716-66-3|Nerolidol

Nerolidol

40716-66-3

C15H26O

查看详细
CAS号:13183-70-5|1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

CAS号:13183-70-5|1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

13183-70-5

C6H4[Si(CH3)3]2

查看详细
CAS号:487-11-6|Elemicin

CAS号:487-11-6|Elemicin

Elemicin

487-11-6

C12H16O3

查看详细
CAS号:32673-25-9|Di-tert-butylphenylphosphine

CAS号:32673-25-9|Di-tert-butylphenylphosphine

Di-tert-butylphenylphosphine

32673-25-9

C14H23P

查看详细
CAS号:92051-23-5|1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-beta-D-mannopyranose

CAS号:92051-23-5|1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-beta-D-mannopyranose

1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-beta-D-mannopyranose

92051-23-5

C15H19F3O12S

查看详细
CAS号:18163-47-8|1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene

CAS号:18163-47-8|1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene

1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene

18163-47-8

C5H9ISi

查看详细
CAS号:5764-85-2|3-Hydroxy-3-phenyl-propionicacidethylester

CAS号:5764-85-2|3-Hydroxy-3-phenyl-propionicacidethylester

3-Hydroxy-3-phenyl-propionicacidethylester

5764-85-2

C11H14O3

查看详细
在线客服
德尔塔生物
添加好友,立即咨询