CAS database

基础产品

精细化学
首页>基础产品>精细化学

德尔塔生物的高端化学产品趋向于绿色化学,“环境无害化学”,“环境友好化学”、“清洁化学”,绿色化学一直是德尔塔生物所推崇的研发项目,我们开发了一系列产品。涉及有机合成、催化、生物化学、分析化学等学科,内容广泛。德尔塔生物绿色化学的最大特点是在始端就采用预防污染的科学手段,因而过程和终端均为零排放或零污染。世界上很多国家已把“化学的绿色化”作为新世纪化学进展的主要方向之一。德尔塔生物的所有产品线将围绕这一主题展开, 这也是德尔塔生物作为一个化学试剂提供商的使命。

产品图 中文名称 别名 CAS号 分子式 详细
CAS号:105404-91-9|2,8-Diiododibenzothiophene

CAS号:105404-91-9|2,8-Diiododibenzothiophene

2,8-Diiododibenzothiophene

105404-91-9

C12H6I2S

查看详细
CAS号:4023-53-4|Tris(2-cyanoethyl)phosphine

CAS号:4023-53-4|Tris(2-cyanoethyl)phosphine

Tris(2-cyanoethyl)phosphine

4023-53-4

C9H12N3P

查看详细
CAS号:5380-42-7|Methyl thiophene-2-carboxylate

CAS号:5380-42-7|Methyl thiophene-2-carboxylate

Methyl thiophene-2-carboxylate

5380-42-7

C6H6O2S

查看详细
CAS号:20893-30-5|2-Thiopheneacetonitrile

CAS号:20893-30-5|2-Thiopheneacetonitrile

2-Thiopheneacetonitrile

20893-30-5

C6H5NS

查看详细
CAS号:831203-13-5|5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine

CAS号:831203-13-5|5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine

5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine

831203-13-5

C5H2BrClFN

查看详细
CAS号:9041-08-1|Heparin sodium salt

CAS号:9041-08-1|Heparin sodium salt

Heparin sodium salt

9041-08-1

(C12H16NS2Na3)20

查看详细
CAS号:10022-70-5|Sodium Hypochlorite Pentahydrate

CAS号:10022-70-5|Sodium Hypochlorite Pentahydrate

Sodium Hypochlorite Pentahydrate

10022-70-5

NaClO·5H2O

查看详细
CAS号:372-09-8|Cyanoacetic acid

CAS号:372-09-8|Cyanoacetic acid

Cyanoacetic acid

372-09-8

C3H3NO2; NCCH2COOH

查看详细
CAS号:18733-91-0|Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane

CAS号:18733-91-0|Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane

Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane

18733-91-0

C24H18Br2Si

查看详细
CAS号:751-03-1|Obacunone

CAS号:751-03-1|Obacunone

Obacunone

751-03-1

C26H30O7

查看详细
在线客服
德尔塔生物
添加好友,立即咨询